تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30
كد محصول: 24

نخود فرنگی - WOLF

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
بذر نخود فرنگی - WOLF
  • نقد و بررسی

PEA                               نخود فرنگی                    

 

Wolf Pea

ولف

Maturity : Early

دوره رشد : زودرس

Pea Size: Large

اندازه نخود : بزرگ 

Pea Color: Medium Dark Green

رنگ نخود : سبز تیره متوسط

Number Of Peas In Each Pods : 8 - 10

تعداد نخود فرنگی درون هر غلاف : 8 – 10 عدد

Remark: Good and Proper Pods 

غلاف بندی خوب و مناسب