تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30
كد محصول: 13

کلم پیچ قرمز - RUBY BALL

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
بذر کلم پیچ قرمز - RUBY BALL
  • نقد و بررسی

 

Ruby Ball Red Cabbage

رابی بال

Maturity (days after transplanting ) : 65

دوره رشد : 65 روز بعد از نشاء

Plant Size : Medium

اندازه گیاه : متوسط

Head Shape : Round

شکل میوه : گرد

Head Color : Bright purplish red

رنگ میوه : قرمز مایل به ارغوانی روشن

Recommended  harvest season : Fall - winter

فصل برداشت : پاییز – زمستان

Tolerance Heat :++

Tolerance Cold :++

مقاومت : نسبتا مقاوم نسبت به گرما و سرما