تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30
كد محصول: 134

پیاز وایت گرانو-Onion White Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
بذر پیاز وایت گرانو
روزن سیدز هلند
پیشگامان صنعت و بذر
  • نقد و بررسی
بذر پیاز وایت گرانو
 
بذر پیاز وایت گرانو
دوره رشد:170 روز بعد از کشت Maturity (days after transplanting): 170 days
ویژگی :روز کوتاه Feature :short day
رنگ غده:سفید Bulb color:white
رنگ پوست :سفید skin color:white
سایز غده :متوسط تا بزرگ Bulb size:medium to colossal bulb size