تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30
كد محصول: 132

پیاز تگزاس ارلی گرانو-Onion Texas Early Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
پیاز تگزاس ارلی گرانو

روزن سیدز 
پیشگامان صنعت و بذر
  • نقد و بررسی

Onion Texas Early Grano OP

پیاز تگزاس ارلی گرانو

Maturity(days after transplanting) : 170-180

دوره رشد : 170-180 روز بعد از کشت

Bulb Shape : Near Round

شکل غده : تقریبا کروی

Bulb color : Light Yellow

رنگ غده : زرد روشن

Storage : Good

خاصیت انبارداری خوب