تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30
كد محصول: 132

پیاز تگزاس ارلی گرانو-Onion Texas Early Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
پیاز تگزاس ارلی گرانو

روزن سیدز 
پیشگامان صنعت و بذر
  • نقد و بررسی
بذر پیاز تگزاس ارلی گرانو
دوره رشد:170-180 روز بعد از کشت Maturty (days after transplanting): 170-180 days
ویژگی :روز کوتاه Feature :short day
رنگ غده :زرد روشن Bulb color:light yellow
خاصیت انبارداری بالا storage :good