تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30
كد محصول: 9

کلم پیچ سبز - GLOB MASTER

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
بذر کلم پیچ سبز - GLOB MASTER
  • نقد و بررسی

 

Globe Master Cabbage

گلوب مستر

Maturity (days after transplanting ) : 75

دوره رشد : 75 روز بعد از نشاء

Plant Size : Medium

اندازه گیاه : متوسط

Head Shape : Round

شکل میوه : کروی

Head Color : Blue Green

رنگ میوه : سبز آبی  

Recommended  harvest season : Fall - winter

فصل برداشت : پاییز – زمستان

Resistance Foc: HR

دارای مقاومت بالا نسبت به فوزاریوم زرد

Resistance Xcc: IR

دارای مقاومت متوسط نسبت به پوسیدگی سیاه ریشه

Tolerance Heat :++

Tolerance Cold :++

مقاومت : تحمل نسبتا بالا نسبت به گرما و سرما