تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30
گروه خبري : مقالات
تاريخ انتشار : 1397/06/18 - 14:40
كد :32

کاشت بذر کلم قمری- Kohlrabi seed

کاشت بذر کلم قمری- Kohlrabi seed

کلم قمری (Brassica oleracea var.gongylodes)
در این گیاه ساقه هوایی آن که ضخیم می شود مورد تغذیه قرار می گیرد.در بعضی از کشورها نیز از برگ آن استفاده می کنند.کلم قمری به رنگ های سفید ،آبی و بنفش دیده می شود.طول دوره رویش این گیاه بسیار کوتاه است و به عبارت دیگر مدت کمی زمین را اشغال می کند و از این نظر می توان این گیاه را به راحتی در تناوب زراعی قرار داد.


ارزش غذایی
ارزش غذایی آن تقریبا شبیه کلم گل است.مقدار ویتامین برگها بیش از ساقه آن است.


شرایط کاشت
این نوع کلم معمولا در سطوح کوچک کشت می شود،زیرا کارهای زراعی آن مشکل تراز سایر کلمهاست.زمین موردکاشت شبیه زمین های کلمهای دیگراست.این گیاه را می توان در همه نوع آب و هوا کشت نمود.به علت کوتاه بودن عمر این گیاه به موادغذایی کمتری احتیاج است.باتوجه به کشت های قبل حدود 100 کیلوگرم از 80 کیلوگرم P2O5و180 کیلوگرم K2Oبه ازای یک هکتار در نظر می گیرند.کودهای ازته را معمولا به صورت کود سرک در دو مرحله به زمین می دهند.
انواع زودرس آن را می توان از اوایل بهمن در خزانه کشت نمود.دوره پرورش در خزانه بین 6 تا 8 هفته است.کاشت نشا در زمین اصلی بسته به نوع واریته متفاوت است و معمولا برای انواع زودرس فواصل 30*25 سانتیمتر و برای انواع تابستانه 30*30سانتیمتر در نظر می گیرن.انواع پاییزه را به فاصله 30*40 سانتیمت کشت می کنند. آبیاری پس از یم دوره خشک و طولانی باعث ترکیدگی ساقه خوراکی می شود.


برداشت و نگهداری 
عمل برداشت به راحتی با چاقوی تیز انجام می گیرد.انواع زودرس و متوسط رس را می توان طی 2 تا 3 بار برداشت نمود. مقدار محصول در بهار بین 20 تا 30 تن و در پاییز بین 60 تا 70 تن در هکتار است.کلم قمری در دمای 1 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90 درصد تا 45 هفته قابل نگهداری است.


شرکت پیشگامان صنعت وبذر بذر کلم قمری وینر از شرکت تاکی ژاپن ،کلم قمری وایت وینا  و کلم قمری قرمز از شرکت روزن سیدز هلند  وکلم قمری پرپل وینا از شرکت گالاسی ایتالیا را توزیع می نماید.

تعداد بازديد : 2551
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد*