تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

Green Diamond

Tiara

هویج تیارا -Carrot Tiara

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
PSB-445

هندوانه پی اس بی 445 - Watermelon PSB445

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
selena

کدو سلنا - Squash Selena

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Caraco

فلفل دلمه ای کاراکو - Pepper Caraco

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Kodak

بادمجان کداک - Eggplant Kodak

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Rashel

کدو حلوایی راشل - Butternut Squash Rashel

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Aniso

کدو حلوایی آنیسو - Butternut Squash Aniso

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
taftan

کلم بروکلی تفتان -Broccoli Taftan

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد