تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

HOLAND ZADEN

green-star

چمن واتر سیور گرین استار Green Star Grass Water saver

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
top-sport

چمن تاپ اسپرت-Top Sport Grass

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
SOPER SPORT

چمن سوپر اسپرت Super Sport

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
purple-top-white-globe

شلغم پرپل تاپ وایت گلوب - Turnip Purple Top White Globe

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
White-Grano

پیاز وایت گرانو - Onion White Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Texas-Early-Grano

پیاز تگزاس ارلی گرانو - Onion Texas Early Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
monaco

پیاز موناکو - Onion Monaco

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
mahor

پیاز ماهور - Onion Mahour

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
raymond

هویج رایموند - Carrot Raymond

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Detroit-Dark-Red

چغندر لبویی دیترُویت دارک رد - Beetroot Detroit Dark Red

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Snow-white

گل کلم اسنووایت -Cauliflower Snow white

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
sandia

ساندیا هندوانه - Watermelon Sandia

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Everest

هندوانه اورست - Watermelon Everest

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
fadak

کدو فدک - Squash Fadak

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
anil

تربچه آنیل- Radish Anil F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
AX-INDEX-HOLAND-ZADEN

ملون ارشیا - Melon Arshia

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد