تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30

HOLAND ZADEN

Onion white grano

پیاز وایت گرانو-Onion White Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Onion Early Grano

پیاز تگزاس ارلی گرانو-Onion Texas Early Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Radish Anil F1

تربچه آنیل- Radish Anil F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
AX-INDEX-HOLAND-ZADEN

ملون ارشیا - Melon Arshia

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد