تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

رویال اسلویس - Royal Sluis

green arrow.png

نخود فرنگی گرین آرو - Pea Green arrow

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
mobil.png

گوجه فرنگی موبیل - Tomato Mobil

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rs 360.png

ذرت هیبرید سوپرسوییت آراِس 360 - Super sweet corn RS 360 F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
angel.png

ذرت هیبرید سوپر سوییت آنجل - Super sweet corn Hybrid Angel

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
balaton.png

ذرت هیبرید سوییت بالاتون - sweet corn Hybrid Balaton

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد