تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30

ROSSEN SEEDS

Onion white grano

پیاز وایت گرانو-Onion White Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Onion Early Grano

پیاز تگزاس ارلی گرانو-Onion Texas Early Grano

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Bean Sunray

لوبیا سبز سان ری-Bean Sunray

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
تربچه ونیتا - Radish Venita

تربچه ونیتا - Radish Venita

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Onion Padis F1

پیاز پادیس F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
هندوانه کیهان -Watermelon Kayhan

هندوانه کیهان -Watermelon Kayhan

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
خربزه عسگرآبادی

خربزه عسگرآبادی-Asgarabadi Melon

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ملون جالیز

خربزه جالیز

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
sadaf-کلم-گل

کلم گل - sadaf f1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
شلغم

شلغم

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
SHOGUN-F1-پیاز

پیاز - SHOGUN F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
NANTES-OP-هویج

هویج - NANTES OP

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Datis F1

هویج - داتیس

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
چغندر-لبویی

چغندر لبویی

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
VIROFLAY-اسفناج

اسفناج - VIROFLAY

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
STRONGE-F1-اسفناج

اسفناج - STRONGE F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ORIENTAL-PRIDE-F1-اسفناج

اسفناج - ORIENTAL PRIDE F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
کلم قمری قزمز

کلم قمری قزمز

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
WHITE VIENNA

کلم قمری - WHITE VIENNA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
centrum-f1-کلم-گل

کلم گل - centrum f1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
CRIMSON-SWEET-هندوانه

هندوانه - CRIMSON SWEET

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
CHARLESTON-GRAY-هندوانه

هندوانه - CHARLESTON GRAY

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
B-450-گوجه-فرنگی

گوجه فرنگی - B-450

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
CALIFORNIA-WONDER-فلفل-دلمه

فلفل دلمه - CALIFORNIA WONDER

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
WOLF-نخودفرنگی

نخود فرنگی - WOLF

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
YELLOW-CANARIA-ملون

ملون - YELLOW CANARIA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
MINOO-ملون

ملون - MINOO

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
BEITH-ALPHA-OP-خیار

خیار - BEITH ALPHA OP

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد