تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

تاکی سید - Takii Seed

1

خیار گلخانه ای آلوین - Hybrid Cucumber Alvin

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

خیار گلخانه ای دبورا - Hybrid Cucumber Deborah

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
4

ملون هیبرید اسکار - Melon Oskar F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

ملون هیبرید مارال - Melon Maral F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

گوجه فرنگی هیبرید کاتانا - Hybrid Tomato Katana

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کلم بروکلی هیبرید سنتاآرو - Hybrid Broccoli Centauro

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کرفس هیبرید گرین کینگ - Hybrid celery Green king

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
chers

کلم پیچ هیبرید چرس - Hybrid Cabbage Cheers

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کلم پیچ هیبرید گلوب مستر - Hybrid Cabbage Globe Master

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
green-coronet

کلم پیچ هیبرید گرین کرنت - Hybrid Cabbage Green Coronet

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
quick-star

کلم پیچ هیبرید کوئیک استارت - Hybrid Cabbage Quick Start

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ruby-ball

کلم پیچ هیبرید رابی بال -Hybrid Cabbage Ruby Ball

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Ruby-king

کلم پیچ هیبرید رابی کینگ -Hybrid Cabbage Ruby King

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کلم پیچ هیبرید رابی پرفکشن -Hybrid Cabbage Ruby Perfection

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کلم بروکسل هیبرید جد کراس - Hybrid Brussels Jade Cross

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کلم قمری هیبرید وینر - Hybrid Kohlrabi Winner

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

کلم چینی هیبرید هیرو - Hybrid Chinese cabbage Hero

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ROSEN

کاهو پیج سیسکو - Lettuce Cisco

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

گل کلم هیبرید اسنو کرون - Hybrid cauliflower snow crown

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

گل کلم هیبرید اسنو مایستیک - Hybrid Cauliflower Snow Mystique

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

اسفناج هیبرید آلریته - Hybrid Spinach Alrite

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

اسفناج هیبرید داش - Hybrid Spinach Dash

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

اسفناج هیبرید اوکامه - Hybrid Spinach Okame

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
1

اسفناج هیبرید تاکارا - Hybrid Spinach Takara

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
King carrot

هویج هیبرید کینگ - Hybrid Carrot King

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Mercedes carrot

هویج هیبرید مرسدس - Hybrid Carrot Mercedes

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
TAKII

ترب سفید مینو ارلی لانگ - Radish Mino early Long White

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد