تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30

TAKII

Mino Early Long White

Radish Mino Early Long White-تربچه مینو ارلی لانگ وایت

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Radish Red Meat

Red Meat Radish -تربچه رد میت

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Winner Kohlrabi

کلم قمری وینر-Winner Kohlrabi

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
New Red Fire Lettuce

کاهو نیو رد فایر -New Red Fire Lettuce

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Lettuce  Cisco

کاهوسیسکو - Cisco Lettuce

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Mercedes carrot

هویج مرسدس-Mercedes Carrot

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
KING Carrot

هویج کینگ -KING Carrot

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
SNOW-MYSTIQUE

کلم گل - SNOW MYSTIQUE

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
SNOW-MARCH

کلم گل - SNOW MARCH

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
SNOW-CROWN

کلم گل - SNOW CROWN

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
MORVARID

کلم گل - MORVARID

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
DEZ

کلم گل - DEZ

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
RUBY-QUEEN-کلم-پیچ

کلم پیچ قرمز - RUBY QUEEN

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
RUBY-PERFECTION-کلم-پیچ

کلم پیچ قرمز - RUBY PERFECTION

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
RUBY-KING-کلم-پیچ

کلم پیچ قرمز - RUBY KING

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
RUBY-BALL-کلم-پیچ

کلم پیچ قرمز - RUBY BALL

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
QUICK-START-کلم-پیچ

کلم پیچ سبز - QUICK START

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
GREEN-NOVA-کلم-پیچ

کلم پیچ سبز - GREEN NOVA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
GREEN-CORNET-کلم-پیچ

کلم پیچ سبز - GREEN CORNET

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
GLOB-MASTER-کلم-پیچ

کلم پیچ سبز - GLOB MASTER

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
CHERSS-کلم-پیچ-سبز

کلم پیچ سبز - CHERSS

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
کاهو-چینی

کاهو چینی

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
JADE-CROSS-کلم-بروکسل

کلم بروکسل - JADE CROSS

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Centauro-کلم-بروکلی

کلم بروکلی - Centauro

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
KATANA-گوجه-فرنگی

گوجه فرنگی - KATANA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
OSKAR-ملون

ملون - OSKAR

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
MARAL-ملون

ملون - MARAL

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
SEZAR--خیار

خیار SEZAR

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
KARIZ-خیار

خیار - KARIZ

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد