تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

TAKII

okame

اسفناج هیبرید اوکامه -Spinach Hibrid Okame

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
snow

گل کلم اسنو مایستیک -Cauliflower Snow Mystique

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
دبورا

خیار گلخانه ای دبورا - Baby Cucumber Deborah

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Cucumber Alvin F1

خیار گلخانه ای آلوین- Cucumber Alvin F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
takara

اسفناج تاکارا -Spinach Takara

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Dash

اسفناج داش - Spinach Dash

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
alrite

اسفناج آلریته - Spinach Alrite

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
TAKII

Radish Mino Early Long White-تربچه مینو ارلی لانگ وایت

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Radish Red Meat

Red Meat Radish -تربچه رد میت

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
TAKII

کلم قمری وینر-Winner Kohlrabi

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
New Red Fire Lettuce

کاهو نیو رد فایر -New Red Fire Lettuce

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Cisco lettuce

کاهوسیسکو - Cisco Lettuce

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Mercedes carrot

هویج مرسدس-Mercedes Carrot

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
King carrot

هویج کینگ -KING Carrot

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
TAKII

کلم گل - SNOW CROWN

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Ruby Queen Cabbage

کلم پیچ قرمز - RUBY QUEEN

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
TAKII

کلم پیچ قرمز - RUBY PERFECTION

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Ruby-king

کلم پیچ قرمز - RUBY KING

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
ruby-ball

کلم پیچ قرمز - RUBY BALL

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
quick-star

کلم پیچ سبز - QUICK START

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
green-coronet

کلم پیچ سبز - GREEN CORNET

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
golob-master

کلم پیچ سبز - GLOB MASTER

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
chers

کلم پیچ سبز - CHERSS

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Hero

کاهو چینی

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
jade-cross

کلم بروکسل - JADE CROSS

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Centauro broccoli

کلم بروکلی - Centauro

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
Katana Tomato

گوجه فرنگی - KATANA

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
OSKAR-ملون

ملون - OSKAR

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
MARAL-ملون

ملون - MARAL

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
cucumber Sezar

خیار SEZAR

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد